İNGİLİZ ÇEŞİTLEMESİ (IŞİD)

Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:48:39

1918 Mondros mütarekesi ile Osmanlı toprakları Anadolu hariç tamamen elden çıkmıştı. Fransanın kısa bir Suriye macerasından başka tüm İslam toprakları İngilizin kursağına inmişti. Hicaz gibi zahiren müstakil görünümünde olan yerler de gayet sıkı bağlarla onun güdümüne geçmişti. 

Ve bilhassa Ortadoğu petrol bölgeleri için Churchill’in koyduğu kaide eksiksiz tatbik ediliyordu.  Churchill demişti “bir damla kan, bir damla petrol”. 

Vatana ihanet vesikası mahiyetindeki Lozan antlaşması imzalandıktan sonra Kerkük ve Musul üzerinde İngilizler hak iddia etmeye başlamışlardı. Sayısız İngiliz fitnesi, ayaklanmalar ve karışıklıklar sayesinde petrol zengini Kerkük ve Musul müzakere masasına getirildi. Mesele cemiyet-i akvama oradan Lahey adalet divanına(!) derken, 5 Haziran 1925’te Ankara’da bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kerkük ve Musul Irak’a bırakılacaktı. Irak’ın petrol hissesinden Türkiye’ye çerez nevinden 20 sene müddetle %10 bir pay verilmesi kayıt altına alındı. Neticede Ankara idaresi bu petrol deposu iki şehri tepsi içinde İngiliz’e takdim etmişdi. Bu anlaşmada şöyle bir şeytanlık da yapmış İngilizler: Irak’ın toprak bütünlüğü zemininde buralar Irakındır. Irak’ın toprak bütünlüğü bozulduğu anda eski haklarımızdan dolayı Türkiye’ye müdahale hakkı doğacaktı. İngiliz’in yeni IŞİD filmi işte burada başlıyor.  

IŞİD şeriatçı olduğunu bütün âleme işittirdi. Akıllarınca İslam âleminin taraftarlığını kazanacaklardı. İngilizce konuşan idarecilerinin idaresinde IŞİD müthiş bir süratle Irak ve Suriye topraklarında bir devlet kurduğunu ilan etti. Kerkük ve Musul’u adeta silah patlatmadan topraklarına kattı. Bu filmin senaryosunu yazanlar bekliyorlar ki, Türk ordusu Kerkük ve Musul’u IŞİD’in elinden almak için harbe girsin. Yani Irak ve Suriye’deki terör bataklığına sürüklensin. Tabii bütün gaye Türkiye’den tekrar bir Osmanlı ve tekrar bir halife çıkması ihtimalini ortadan kaldırmaktır.  

İnanıyorum ki; Türkiye bu oyuna gelmeyecektir. IŞİD planını akim bırakıp İngilizin tarihinde ödediği en ağır faturalardan birisini kendisine ödetecektir.  

rkiye asla bu bataklığa girmemelidir. O bölgedeki Türk ve Kürt halklarına destek verip IŞİD ve Irak’ı kovmalı yerli halkı kendi topraklarında hâkim duruma getirmelidir. Kendi topraklarında hâkim duruma geçmiş böyle bir yapının Türkiye’ye dayanmadan ayakta kalması mümkün değildir, dolayısıyla siyasi ve iktisadi olarak bizimle sıkı bir işbirliğine mecbur kalacaktır. 

İngiliz Osmanlı’yı parçalarken menfi milliyetçiliği kullanmıştı. Türk’ü, Arap’ı, Kürt’ü, Boşnak’ı, Arnavut’u ila ahir ayrı ayrı tahrik ederek dini vahdetlerini bozmayı başarmıştı ve ondan sonra da birer birer boğazına indirmişti. 

Türkiye’nin yeni siyasileri durumun farkında. Adını koymasalar da artık din kartını kullanıyorlar. Bununla İngiliz’in ve işbirlikçilerinin defterini düreceklerdir  inş.

 

YAZARIN DİОER YAZILARI
EMİNE ŞENLİKOĞLU, FADİME ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ
Yayınlanma Tarihi : 2.1.2014 08:18:59
RİSALE-İ NUR VE HİZMETİN TEMEL MESELELERİ
Yayınlanma Tarihi : 13.2.2014 11:15:39
FENAFİL İHVAN
Yayınlanma Tarihi : 13.2.2014 12:58:13
RİSALE-İ NURUN CADDE-İ KÜBRA ÖZELLİĞİ
Yayınlanma Tarihi : 21.2.2014 14:00:02
KISACA HAYAT HİKAYEM (Müslim Gündüz)
Yayınlanma Tarihi : 21.2.2014 15:41:27
264. LAHİKAYA BİR HAŞİYE
Yayınlanma Tarihi : 22.2.2014 13:01:03
ACZMENDİLERİN AİHM ZAFERİ
Yayınlanma Tarihi : 6.3.2014 09:06:49
TAHKİKTEN TAASUBA
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:43:40
BU ATATÜRK BİZDEN NE İSTİYOR?
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:45:47
Mustafa Kemal Olmasaydı Ne Olurdu ?
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:46:59
BİR HATIRA
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:47:48
Risale-i Nur'un medine-i tahiresi
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:50:08
Bir Bayrak Daha Vardı İndirilen
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:50:51
ASIL NURCULUK ve İSTANBUL NURCULUĞU
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:51:41
YANLIŞ KART
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:52:27
YANLIŞ KART 2
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:53:08


aczmenditv, Haber, Risale-i Nur, Aczmendi, Aczimendi, Müslim_ Gündüz, aczmendi_tv, dergah, sahabe, asrı sadet, asr-ı saadet,