Risale-i Nur'un medine-i tahiresi

Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:50:08

Teşbihte hata olmaz; nasıl ki Kur'an-ı azimüşşan yeryüzüne Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de nüzul etmiştir,öyle de İlham-ı Rabbani olan Risale-i Nur'lar Isparta'da yazılmaya başlanmış ve Kastamonu'da devam etmiştir.Kastamonu'nun Risale-i Nur'un hayatında mühim bir yeri vardır.
Eskişehir hapishanesinden 1935’in sonlarında tahliye olan hz Bediüzzaman,Kastamonu'da mecburi ikamete tabi tutulmuştu.hz Bediüzzaman'ın Kastamonu'ya nefyedilmesinde kaderin ince bir remzi aşikâre görünüyordu,şöyle ki:Malum olduğu üzere Mustafa Kemal 1925 te yaptığı kıyafet İnkılabını Kastamonu'da başlatmıştı.Memlekete indirilen bu devrim darbesiyle binlerce insan canından olmuş,yüzbinlerce insan yerinden yuvasından kovulmuş gurbet ellerinden per  perişan olmuştu.
Kıyafet İnkılabının üzerinden henüz 11 sene geçmişken ve Anadolu'da kasırga gibi bütün müslümanları ezip dururken,hz Bediüzzaman adeta karşı İnkılabı gerçekleştirmek için,SARIĞIYLA,ŞALVARIYLA ve CÜBBESİYLE Kastamonu'ya gönderiliyordu.
Kalacak yeri yoktu,üç ay polis karakolunda alıkonuldu.Kiyafetine dokunan olmadı.İslami kıyafetini burada da değiştirmedi.
6 sene hizmetinde bulundurduğu müstesna talebesi Mehmed Feyzi efendi de aynen üstadının izinden yürüyerek,77 senelik ömründe sarığını başından ve cübbe'sini sırtından çıkarmamıştı.
Hz üstad sekiz senelik Kastamonu hayatında yedinci Şua'yı yazmıştı.Muazzam hakikatlar manzumesi olan Kastamonu Lahikaları vücuda gelmişti.Ayrıca ana hatlarını Osmanlı'nın son zamanlarında yazdığı 5.Şua risalesini ikmal etmiş ve ümmet-i Muhammed'e ahirzamanda gelecek olan islam Süfyanını şüpheye yer kalmayacak şekilde tanıttırmıştı.Yani Isparta'da te'lif edilen Risale-i Nurların hayata tatbik şekli burada icra ediliyordu.
Nitekim üstadımız Kastamonu'da tevkif edilerek Denizli'ye gönderilirken tertip edilen iddianame tamamen içtimai ve siyasi bir mahiyet gösteriyordu.Mustafa Kemal'e Süfyan diyorsun,kendin Mehdiyet iddiasındasın temeline dayaniyordu.
Risale-i Nur'un tedris ve tatbik tarzında Hulusi ef yi ve Mehmed Feyzi ef yi kendilerine rehber alan Aczmendi'ler;sünnet-i seniyyenin kılık kıyafet tarafına bakan cihetinin mucizevi-manevi bir kılıç vazifesi gördüğünü tesbit etmiştir.Allah'ın izniyle bu tesbitinde yanılmamıştır.
Seriyelerde islami kıyafetin tek kelime konuşmadan insanlar üzerinde nasıl manevi bir tesir gösterdiğini hayretle müşahede etmekteyiz.Muazzam bir tebliğ metodu.Evet Aczmendi kıyafet İnkılabını fiilen ortadan kaldırmaya muvaffak olmuştur elhamdulillah.Sırren tenevvereti,CEHREN TENEVVERET'E tebdil etmiştir.Hz üstadımızın sırlarla dolu Kastamonu hayatı biz nur talebelerine bu çığırı açmıştır.
Kastamonu hz Bediüzzaman'la ve sultan Feyzi hz leriyle daha bir güzel olmuş ve Nur'un Medine-i Tahiresi olmuştur.

YAZARIN DİОER YAZILARI
EMİNE ŞENLİKOĞLU, FADİME ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ
Yayınlanma Tarihi : 2.1.2014 08:18:59
RİSALE-İ NUR VE HİZMETİN TEMEL MESELELERİ
Yayınlanma Tarihi : 13.2.2014 11:15:39
FENAFİL İHVAN
Yayınlanma Tarihi : 13.2.2014 12:58:13
RİSALE-İ NURUN CADDE-İ KÜBRA ÖZELLİĞİ
Yayınlanma Tarihi : 21.2.2014 14:00:02
KISACA HAYAT HİKAYEM (Müslim Gündüz)
Yayınlanma Tarihi : 21.2.2014 15:41:27
264. LAHİKAYA BİR HAŞİYE
Yayınlanma Tarihi : 22.2.2014 13:01:03
ACZMENDİLERİN AİHM ZAFERİ
Yayınlanma Tarihi : 6.3.2014 09:06:49
TAHKİKTEN TAASUBA
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:43:40
BU ATATÜRK BİZDEN NE İSTİYOR?
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:45:47
Mustafa Kemal Olmasaydı Ne Olurdu ?
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:46:59
BİR HATIRA
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:47:48
İNGİLİZ ÇEŞİTLEMESİ (IŞİD)
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:48:39
Bir Bayrak Daha Vardı İndirilen
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:50:51
ASIL NURCULUK ve İSTANBUL NURCULUĞU
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:51:41
YANLIŞ KART
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:52:27
YANLIŞ KART 2
Yayınlanma Tarihi : 25.6.2014 09:53:08


aczmenditv, Haber, Risale-i Nur, Aczmendi, Aczimendi, Müslim_ Gündüz, aczmendi_tv, dergah, sahabe, asrı sadet, asr-ı saadet,