NOSTRADAMUS

Yayınlanma Tarihi : 15.9.2013 20:38:59
NOSTRADAMUS
Evet, konu Nostradamus olunca, “söyleyene değil, söyletene bak” diyoruz. Ve “madem bu tarz ihbarlar niyet ve ihtiyar ile değildir. O halde gaybe dair isabetli haberler vermek, kişinin kamet ve kıymetiyle her zaman münasip düşmek durumunda da değildir”

Son zamanlarda internet aleminde ziyade bahis mevzuu olmuş “Nostradamus Kehanetleri” başlıklı bu videonun neşri  münasebetiyle, “gaybe dair ihbarat” hususunda kısa bir ders mütalaasında fayda var:

 Suâl: Gavs-ı A’zam gibi büyük velîler, bazı evkâtta, mazi ve müstakbeli hazır gibi müşâhede ederler. Neden mâziye ait cihette sarahat sûretinde haber veriyorlar da, istikbalden hafî remizlerle gizli işaretlerle bahsediyorlar?

El-cevap: “lâ ya’lemu’l-gaybe illa’llah” âyetiyle,

“ve lâ yuzhiru alâ gaybihi ahada; illâ men’irtedâ min resûl.”

Ayeti ifade ettikleri, kudsi yasağa karşı ubûdiyetkerâne bir hüsn-ü edep takınmak için, tasrihten işaret mesleğine girmişler. Tâ ki, işaretler ile, remz ile anlaşılsın ki, ihtiyarsız, niyetsiz bir sûrette tâlim-i ilâhî ile olmuştur. Çünkü istikbâlî olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi; niyet ile de müdâhale etmek, o yasağa karşı adem-i itâatı işmam ediyor (Sikket-i Tasdik-i Gaybî, 8. Lem’a)

Evet, konu Nostradamus olunca bu mühim dersten, “söyleyene değil, söyletene bak” ve “madem bu tarz ihbarlar niyet ve ihtiyar ile değildir. O halde gaybe dair isabetli haberler vermek, kişinin kamet ve kıymetiyle her zaman münasip düşmek durumunda da değildir” tarzında bir netice de çıkarılabilir kanaatindeyim.

Kaldı ki, bu haberi konu edinmemiz, Nastradamus’un gaybe dair ihbarı değil. Günümüz itibariyle tüm yönleriyle vuzuha kavuşmuş hadisatın, bir başka perdeden temaşası niyetiyledir

Etiketler : aczmenditv,aczmendi tv,aczmendi,tv,haber,www.aczmendi.tv


 


aczmenditv, Haber, Risale-i Nur, Aczmendi, Aczimendi, Müslim_ Gündüz, aczmendi_tv, dergah, sahabe, asrı sadet, asr-ı saadet,